Edukacja - koncerty dla szkół i przedszkoli

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele
i Wychowawcy!

Dostrzegając obszar wspólnych zainteresowań na płaszczyźnie propagowania  i upowszechniania muzycznych form edukacji wśród dzieci i młodzieży, Filharmonia Lubelska  wzorem lat ubiegłych zaprasza wszystkie Szkoły i Przedszkola z  Lublina i  terenu Województwa Lubelskiego do współpracy mającej na celu stworzenie szerokiej oferty KONCERTÓW EDUKACYJNYCH DLA DZIECI, które pozwolą Państwu w sposób barwny i urozmaicony zrealizować podstawę programową. Proponowane przez Filharmonię koncerty, są swoistą LEKCJĄ MUZYKI,  prezentują żywą muzykę omawianą w sposób przystępny i ciekawy, dopasowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Młodzi słuchacze prowokowani do aktywnego udziału w koncercie poszerzają swoją wiedzę o  instrumentach, kompozytorach, formach i stylach muzycznych oraz budują potrzebę obcowania z muzyką w życiu codziennym. Realizując powyższe wartości organizujemy koncerty o tematyce patriotycznej i narodowej, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Muzyki, Św. Mikołajaczy pierwszego dnia wiosny. Zapraszamy także na otwarte próby orkiestry czy koncerty dotyczące konkretnych zagadnień muzycznych .

Żywimy ogromną nadzieję, że oferta koncertowa Filharmonii Lubelskiej stanie się dla Państwa niezbędnym narzędziem dla realizacji podstawy programowej i uzupełnieniem lekcji muzyki oraz innych przedmiotów pokrewnych.

 

 


Opiekunowie wstęp bezpłatny
Rezerwacja telefoniczna:
504-303-956, (81) 53-15-106
Rezerwacja e-mail:
edukacyjne@filharmonialubelska.pl

Pobierz formularz rezerwacji na koncerty edukacyjne

 

19 marca, godz. 9.30

DZIEŃ Z HAYDNEM

/klasy 4 - 6 SP/

 

27 kwietnia, godz. 11.00

KONCERT NA POWITANIE WIOSNY

/przedszkola, klasy 1 - 3 SP/

 

15 maja, godz. 9.30

WARSZTAT KOMPOZYTORSKI PIOTRA SELIMA

/klasy 4 - 6 SP/

 

28 maja, godz. 10.30

KONCERT Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

/przedszkola, klasy 1 - 3 SP/

 

21 czerwca, godz. 9.30

ŚWIĘTO MUZYKI

/przedszkola, klasy 1 - 3 SP/

 

21 czerwca, godz. 11.00

ŚWIĘTO MUZYKI

/klasy 4 - 6 SP/