Uroczyste Zakończenie Sezonu ZMD


Piątek, 15 czerwca 2018, godz. 19:00
Bilety 30, 25, 20 zł
Sala koncertowa FL

Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis

 

Przemysław Fiugajski - dyrygent

Robert Bachara - skrzypce
 

Program:

W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy G-dur

J. Haydn - Symfonia nr 45 fis-moll „Pożegnalna"