Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej

Szanowni Państwo,

Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza osoby zainteresowane na przesłuchania na stanowisko:

Obój I głos
Wiolonczela tutti

Program przesłuchań na poszczególne instrumenty:


1. Program przesłuchań na obój:

UTWORY OBOWIĄZKOWE

1. W. A. Mozart –  Koncert na obój C-dur KV 314 cz. I z kadencją, cz. II
2. Utwór dowolny

FRAGMENTY ORKIESTROWE:

1. P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll cz. II i III
2. M. Rimski-Korsakov – „Szeherezada”
3. G. Rossini – Uwertura do opery „La scala di seta"
4. J. Brahms –  Koncert skrzypcowy D-dur  cz. II
5. L.van Beethoven – III Symfonia „Eroica” cz. II i III

2. Program przesłuchań na wiolonczelę tutti:

UTWORY OBOWIĄZKOWE


1. J. Haydn – I cz. koncertu C-dur z kadencją
2. J. S. Bach – jedna wybrana część z dowolnej „Suity” na wiolonczelę solo
3. Utwór o charakterze wirtuozowskim – do wyboru

FRAGMENTY ORKIESTROWE:

1. L. van Beethoven – IX Symfonia, IV część: takty 8-16; 38-47; 709-717
2. L. van Beethoven – V Symfonia , II cz. od początku do taktu 10; 49-59; 98-106; 114-124
3. W. A. Mozart – uwertura do „Wesele Figara”
4. J. Brahms – III Symfonia, III cz. od początku do taktu 39

Termin przesłuchania:
  25 czerwca 2019, godz. 13.00
(sala koncertowa Filharmonii)

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21 czerwca 2019

CV, list motywacyjny oraz informację
o wybranych utworach należy
przesłać na adres e-mail:
przesluchania.orkiestra@gmail.com

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora