Volodymyr Andrushchak

W 2009 roku ukończył studia we Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki w klasie dyrygentury chóralnej prof. Oleny Sotnyczuk. Podczas studiów jako chórzysta i chórmistrz współpracował z następującymi chórami: Chór „Jewszan", Narodowa Kapela Akademiczna „Trembita", Chór Kameralny „Gloria", Halicki Chór Kameralny, Chór „K&K OpernChor", Zespół Ukraińskiej Muzyki Cerkiewnej „Kalofonia", Zespół Śpiewu Dawnego „A Capella Leopolis". W 2011 roku otrzymał stypendium programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia", co umożliwiło podjęcie studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. Marka Toporowskiego. Od 2012 do 2014 roku pracował w Zespole Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Brał udział w kursach mistrzowskich w ramach Akademii Bachowskiej we Wrocławiu w klasie Petera Kooia oraz Akademi Händlowskiej w klasie prof. Petera Harveya. Od 2013 studjował na wydziale wokalnym w akademii muzycznej im. K. Lipinskiego we Wrocławiu oraz studia magisterskie w Hochschule für Musik und Theater München.