Genocyd - Tryptyk o kanonie nadziei

 
14 listopada 2015, godz. 19.00

GENOCYD

TRYPTYK O KANONIE NADZIEI
 
 
 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej 
Chór „Lutnia Lubelska”
Ewa Majcherczyk – sopran
Wojciech Rodek - dyrygent

Program:
R. Kiknadze – Hymn „Psalm pochwały prawości”
I. Szczerbakow – Elegia „Lamentacja z majdanu milczenia”
P. Bańka – Litania „Ekstaza do świętego z feretronu”
Franz Schubert – VIII Symfonia h-moll D 759 
„Niedokończona” 
 

Podczas koncertu zabrzmi,  zamówiony specjalnie na to wydarzenie Tryptyk  GENOCYD – TRYPTYK O KANONIE NADZIEI. Autorami poszczególnych  jego części są: gruziński  kompozytor Reso Kiknadze ( Hymn - Psalm pochwały prawości), ukraiński twórca Igor Szczerbakow (Elegia - Lamentacja z majdanu milczenia do tekstów Bł. Ks. Emiliana Kowcza) oraz lublinianin Piotr Bańka Litania (Ekstaza do świętego z feretronu). Pierwsze ogniwo powieżone zostało orkiestrze symfonicznej,  do której w kolejnej części dołączawokalna partia solowa Ewy Majcherczyk - sopran, w filałowej Litanii zaś zespoł  wzbogacony został o chór mieszany. Drugą część koncertu wypełni VIII Symfonia h-moll D 759 F „Niedokończona”. Schuberta w wykonaniu Orkiestry FL. Całość poprowadzi Wojciech Rodek. Realizacja koncertu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, które już po raz drugi umożliwiło prawykonanie  współczesnych dzieł przez Lubelską Filharmonię.