Aktualności
26 kwietnia: Koncert symfoniczny A. Świgut/ M. Błaszczyk
28 kwietnia: Filharmonia dla malucha – M jak Moniuszko (10.00, 12.00)
10 maja: Koncert symfoniczny G. Dąbrowski/ M. Wroniszewski
11 maja: Mała nocna muzyka i inne serenady
13 maja: Współczesna Muzyka Kompozytorów Lubelskich
15 maja: Audycja edukacyjna z prof. Mariuszem Dubajem (9.30, 11.00)
14 maja: Kwartet Śląski
17 maja: Koncert symfoniczny – M. Drewnowski/ J. Swoboda
19 maja: Estrada Młodych
24 maja: Lubelska Wiosna Młodych. Koncert uczniów szkół muzycznych
25 maja: Lubelska Wiosna Młodych – M. Balas/ W. Rodek